01


shaka gifsmu gifsshiryu gifshaka de virgenikki gifshiryu dragon gifshion gifseya gifGemeos Gifs CDZcavaleiros do zodiaco poseidon gifmu cdz gifsAnciao gifhyoga gifsMascara da morte gifCamus gifsAldebaran GifsAioria gifsShun gif 


Gifs Cavaleiros de Bronze
http://kyubimugen.ucoz.com/imagenes/saintseiya/seiya.gif
http://kyubimugen.ucoz.com/imagenes/saintseiya/IOGA.gif
http://kyubimugen.ucoz.com/imagenes/saintseiya/SHIRU.gif
http://kyubimugen.ucoz.com/imagenes/saintseiya/SUN.gif
http://kyubimugen.ucoz.com/imagenes/saintseiya/IKI.gif
Gifs Cavaleiros de Ouro
http://kyubimugen.ucoz.com/imagenes/saintseiya/gemini.gif
http://kyubimugen.ucoz.com/imagenes/saintseiya/camus.gif
http://kyubimugen.ucoz.com/imagenes/saintseiya/mu.gif
http://kyubimugen.ucoz.com/imagenes/saintseiya/cancer.gif
http://kyubimugen.ucoz.com/imagenes/saintseiya/pisis.gif
Gifs Cavaleiros Renegados
http://kyubimugen.ucoz.com/imagenes/saintseiya/camus2.gif
http://kyubimugen.ucoz.com/imagenes/saintseiya/afrodita.gif
Gifs 3 Juízes
http://kyubimugen.ucoz.com/imagenes/saintseiya/minos.gif
http://kyubimugen.ucoz.com/imagenes/saintseiya/aiacos.gif
http://kyubimugen.ucoz.com/imagenes/saintseiya/radamantys.gif
Outros
http://kyubimugen.ucoz.com/imagenes/saintseiya/shina.gif

Nenhum comentário:

Postar um comentário